Autor: Norbert Paprocki

Umysł ściśle humanistyczny. Zainteresowany łączeniem rzekomych przeciwieństw oraz koncepcją systemu optymalnego, tzn. wykorzystującego potencjał każdej ludzkiej jednostki. Norbert hobbystycznie zajmuje się rozpatrywaniem tego konceptu przez pryzmat psychologii, neurobiologii, cybernetyki i innych dziedzin. Poza tym osobowość artystyczna w klasycznym znaczeniu tego słowa: komponuje podkłady muzyczne, tworzy teksty utworów, pisuje też felietony. Jego żywiołami są głównie muzyka i słowo- zarówno pisane, jak i mówione. Jak to na artystę przystało, w jego umyśle panuje twórczy nieład. W redakcji Leśnego Rzemiosła odpowiada za lektoring oraz korektę tekstów od strony stylistycznej, ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej.